TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE

Pentru vânzarea bunurilor prin intermediul magazinului on-line postat pe adresa de internet www.lumea-jocurilor.ro

I. DISPOZIȚII INTRODUCTIVE

1. Acești termeni și condiții generale (denumite în continuare „termeni și condiții“) reglementează relațiile dintre părțile contractante ale contractului de vânzare-cumpărare încheiat între vânzător, care este societatea Herní-svět.cz s.r.o., CUI 01526022, Matoušova 449/24, 460 07, Liberec 7, Republica Cehă și cumpărător în domeniul de vânzare a bunurilor pe magazinul de internet www.lumea-jocurilor.ro. Parte integrantă a acestor termeni și condiții este și regulamentul pentru reclamații.

2. Toate relațiile contractuale sunt încheiate în acord cu dreptul Republicii Cehe și sunt supuse dreptului cehesc. Relațiile nereglementate de termenii și condițiile de mai jos se ghidează după Codul civil (nr. 89/2012 rep.) și Legea de protecție a consumatorului (nr. 634/1992 rep.), cu modificările ulterioare. În cazul în care partea contractantă nu este consumatorul, relațiile nereglementate de termeni și condiții se ghidează după Codul civil (nr. 89/2012 Sb.).

3. Dispozițiile care se abat de la termeni și condiții se pot stipula în contractul de vânzare-cumpărare. Dispozițiile din contractul de vânzare cumpărare au prioritate în fața dispozițiilor din termeni și condiții.

4. Dispozițiile din termeni și condiții reprezintă parte integrantă a contractului de vânzare-cumpărare. Contractul de vânzare-cumpărare și termenii și condițiile sunt întocmite în limba cehă. Contractul de vânzare-cumpărare se poate încheia în limba cehă.

5. Prin plasarea comenzii, cumpărătorul confirmă că, înainte de încheierea contractului, a luat cunoștință de acești termeni și condiții, a căror parte integrantă este regulamentul pentru reclamații, și că este de acord cu acestea în mod expres, și anume cu versiunea eficientă și în vigoare în momentul plasării comenzii.

6. Vânzătorul poate modifica sau schimba varianta termenilor și condițiilor.Prin această dispoziție nu sunt afectate drepturile și obligațiile  apărute în perioada efectelor variantei anterioare a termenilor și condițiilor.

II. DEFINIREA NOȚIUNILOR

1. „Vânzătorul“ este societatea Herní-svět.cz s.r.o., CUI 01526022, Matoušova 449/24, 460 07, Liberec 7, Republica Cehă. Magazinul pe internet este dezvoltat de vânzător pe pagina web plasată pe adresa de internet www.lumea-jocurilor.ro (denumită în continuare „pagină web“), și anume prin intermediul interfaței paginii web (denumite în continuare „interfața web a magazinului“).

2. „Cumpărătorul“ este persoana care încheie cu vânzătorul un contract de vânzare-cumpărare, acesta putând fi consumator și întreprinzător. „Consumatorul“ este orice om care în afara cadrului activității sale de întreprinzător sau cadrului exercitării individuale a profesiei sale, încheie un contract cu întreprinzătorul sau negociază cu acesta. „Întreprinzătorul“ este cel care exercită pe cont propriu și pe propria responsabilitate, o activitate de câștig în baza autorizației sau în mod similar, cu intenția de a acționa sistematic cu scopul de a obține profit.

III. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

1. Întreaga prezentare a bunurilor, plasate pe interfața web a magazinului are caracter informativ, iar vânzătorul nu are obligația să încheie contractul de vânzare-cumpărare cu privire la aceste mărfuri. Dispoziția § 1732 alin. 2 din Codul civil nu se va utiliza.

2. Interfața web a magazinului cuprinde informații cu privire la mărfuri, inclusiv prețurile la fiecare produs în parte. Prețurile bunurilor sunt indicate cu taxa pe valoare adăugată inclusă și cu toate taxele conexe. Prețurile bunurilor rămân valabile pe toată perioada, în care sunt afișate pe interfața web a magazinului. Prin această dispoziție nu este limitată posibilitatea vânzătorului de a încheia contractul de vânzare-cumpărare în condiții negociate în mod individual.

3. Interfața web a magazinului cuprinde de asemenea informații cu privire la costurile legate de ambalarea și livrarea bunurilor. Informațiile cu privire la costurile legate de ambalarea și livrarea bunurilor menționate pe interfața web a magazinului sunt valabile numai în cazurile, când mărfurile sunt livrate pe teritoriul Republicii Cehe.

4. Pentru comandarea bunurilor, cumpărătorul va completa formularul de comandă pe interfața web a  magazinului. Formularul de comandă cuprinde mai ales informații cu privire la:

 • mărfurile comandate (cumpărătorul „introduce“ bunurile comandate în coșul electronic  de pe interfața web a magazinului),modalitatea de plată a prețului de vânzare a bunurilor, datele privind modalitatea solicitată de livrare a bunurilor și
 • informații privind costurile legate de livrarea bunurilor (denumite împreună în continuare „comandă“).

5. Înainte de trimiterea comenzii către vânzător, cumpărătorul are posibilitatea să controleze și să modifice datele, pe care cumpărătorul le-a introdus în comandă, pentru a avea posibilitatea să constate și să corecteze greșelile apărute la introducerea datelor în comandă. Cumpărătorul va trimite comanda vânzătorului dând clic pe tasta „finalizarea comenzii“. Datele introduse în comandă sunt considerate de vânzător ca fiind corecte. După recepționarea comenzii, vânzătorul va confirma neîntârziat cumpărătorului recepționarea prin poșta electronică, și anume la adresa poștei electronice a cumpărătorului, indicată în comandă (în continuare „adresa electronică a cumpărătorului“).

6. Contractul de vânzare-cumpărare dintre vânzător și cumpărător este încheiat în momentul comunicării recepționării comenzii (acceptării), pe care vânzătorul o trimite cumpărătorului prin poșta electronică și anume la adresa poștei electronice a cumpărătorului. 

7. Dacă cumpărătorul este întreprinzător, iar contractul de vânzare-cumpărare îl încheie în cadrul activității sale de afaceri, contractul de vânzare-cumpărare este încheiat în momentul comunicării acordului expres al vânzătorului către cumpărător cu comanda acestuia ori cu începerea executării acestei comenzi. 

8. Prin încheierea contractului de vânzare-cumpărare intervine angajamentul vânzătorului de a livra cumpărătorului bunurile comandate și angajamentul cumpărătorului de a prelua bunurile și de a achita vânzătorului prețul convenit. Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra bunurilor prin achitarea prețului integral al bunurilor. Prin aceasta, cumpărătorul preia asupra sa pericolul de modificare a circumstanțelor în sensul § 1765 alin. 2 din Codul civil. 

9. Vânzătorul este întotdeauna îndreptățit, în funcție de caracterul comenzii (cantitatea bunurilor, valoarea prețului de cumpărare, costurile de transport presupuse) să solicite cumpărătorului confirmarea ulterioară a comenzii (de exemplu în scris sau telefonic).

10. Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicație la distanță în timpul încheierii contractului de vânzare-cumpărare. Costurile intervenite cumpărătorului pentru utilizarea mijloacelor de comunicație la distanță legate de încheierea contractului de vânzare-cumpărare (costurile pentru conexiunea la internet, costurile pentru convorbirile telefonice), și le achită cumpărătorul însuși.

11.  Prin încheierea contractului de vânzare-cumpărare vânzătorul confirmă că, bunurile achiziționate vor fi livrate în cantitatea convenită și că au proprietățile convenite. Dacă în timpul controlului bunurilor livrate, cumpărătorul va constata contrariul, poate invoca viciul produsului (vezi art. VI. din Termenii și condiții).

12. Cumpărătorul ia la cunoștință faptul că, vânzătorul nu are obligația să încheie contractul de vânzare-cumpărare, și anume în special cu persoanele, care anterior au încălcat în mod evident contractul de vânzare-cumpărare (inclusiv Termenii și condiții).

IV. CONDIȚII DE LIVRARE ȘI DE PLATĂ

1. Prețul bunurilor și eventualele costuri legate de livrarea acestora conform contractului de vânzare-cumpărare încheiat, cumpărătorul le poate achita vânzătorului în următoarele modalități:

 • fără numerar, prin transfer bancar,
 • fără numerar, cu cardul de plată online folosind un procesator de plăți pentru carduri de plată,
 • în numerar prin ramburs la preluare

2. Odată cu prețul de vânzare, cumpărătorul are obligația să plătească vânzătorului și costurile legate de ambalare și livrare a bunurilor în valoarea convenită. Dacă nu se menționează altfel în mod expres, prin prețul de vânzare se înțelege în continuare prețul de vânzare și costurile legate de livrarea bunurilor.

3. Cumpărătorul are posibilitate ca, pe pagina cu formularul pentru introducerea datelor comenzii, să-și  aleagă una dintre modalitățile de transport potrivit contractului de vânzare-cumpărare încheiat. Cumpărătorul are posibilitatea să solicite ca bunurile comandate să-i fie livrate și pe teritoriul altor state din cadrul UE.

4. În cazul în care modalitatea de transport este convenită în baza cerinței speciale a cumpărătorului, cumpărătorul suportă riscul costurilor suplimentare legate de această modalitate de transport.

5. Vânzătorul nu solicită de la cumpărător un acont și nici o altă plată similară. Prin aceasta nu este afectată dispoziția art. IV. alin. 8. din termenii și condiții cu privire la obligația de a achita anticipat prețul de vânzare.

6. În cazul plății în numerar ori în cazul plății prin ramburs, prețul de vânzare este întotdeauna scadent la preluarea bunurilor. În cazul plății fără numerar, prețul de vânzare este întotdeauna scadent în termen de 10 zile de la încheierea contractului de vânzare-cumpărare.

7. În cazul plății fără numerar, cumpărătorul are obligația să achite prețul de vânzare al bunurilor împreună cu indicarea simbolului variabil al plății, pe care vânzătorul l-a comunicat cumpărătorului. În cazul plății fără numerar, obligația cumpărătorului de a achita prețul de vânzare este îndeplinită în momentul înregistrării sumei aferente în contul vânzătorului.

8. De asemenea, vânzătorul este îndreptățit, în special în cazul în care de partea cumpărătorului nu intervine confirmarea ulterioară a comenzii (art. III. alin. 9 din termenii și condiții), să solicite achitarea prețului de cumpărare încă înainte de trimiterea bunurilor către cumpărător. Dispoziția § 2119 alin. 1 din Codul civil nu se va utiliza.

9. Eventualele reduceri la prețurile bunurilor, acordate cumpărătorului de către vânzător nu se pot combina între ele.

10. Dacă în relațiile de afaceri se obișnuiește sau dacă este stabilit de dispozițiile cu valabilitate generală,  vânzătorul va emite cumpărătorului cu privire la plăți, în baza contractului de vânzare-cumpărare, un bon fiscal – factură. Vânzătorul este plătitor de taxă pe valoare adăugată. Vânzătorul va emite cumpărătorului bonul fiscal – factura după achitarea prețului bunurilor și îl va trimite în format electronic la adresa electronică a cumpărătorului.

11. În cazul în care din motive de partea cumpărătorului, bunurile trebuie livrate în mod repetat sau într-o altă modalitate, decât cea indicată în comandă, cumpărătorul are obligația să achite costurile legate de livrarea repetată a bunurilor, resp. costurile legate de o altă modalitate de livrare.

12. La preluarea coletului de la societatea de transport, cumpărătorul are obligația să controleze integritatea ambalajului produsului, iar în caz de orice vicii, să informeze neîntârziat societatea de transport cu privire la acest lucru. În caz de constatare a deteriorării ambalajului, care arată că cineva a deschis coletul în mod neautorizat, cumpărătorul nu trebuie să preia coletul de la societatea de transport.

V. RETRAGEREA DIN CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

1.  Consumatorul ia la cunoștință faptul că, potrivit dispoziției § 1837 din Codul civil, printre altele, nu este posibilă retragerea din:
 • contractul de vânzare-cumpărare privind livrarea unor bunuri, care au fost ajustate potrivit dorinței consumatorului sau pentru persoana acestuia, 
 • contractul de vânzare-cumpărare privind livrarea unor bunuri, care sunt supuse alterării, precum și a bunurilor, care la returnare ar fi amestecate inseparabil cu alte produse, 
 • contractul de vânzare-cumpărare privind livrarea unor bunuri în ambalaj închis, pe care consumatorul le-a scos din ambalaj și nu se mai pot returna din motive igienice 
 • contractul de vânzare-cumpărare privind livrarea de înregistrări audio sau video sau de programe de calculator, în cazul în care a deschis ambalajul original al acestora.
 • contractul de vânzare-cumpărare privind livrarea unui conținut digital, dacă acesta nu a fost livrat pe un suport material și a fost livrat cu acordul prealabil expres al consumatorului înainte de expirarea termenului de retragere din contract, iar întreprinzătorul a comunicat consumatorului înainte de încheierea contractului, că în acest caz nu are dreptul la retragerea din contract.

2. Dacă nu este vorba de un caz stipulat în art. V. alin. 1 din termenii și condiții, ori de un alt caz, când retragerea din contractul de vânzare-cumpărare nu este posibilă conform dispozițiilor legale în vigoare, consumatorul are dreptul, în acord cu dispoziția § 1829 alin. 1 din Codul civil, să se retragă din contractul de vânzare-cumpărare și anume în termen de 14 zile de la preluarea bunurilor. În cazul în care obiectul contractului de vânzare-cumpărare reprezintă mai multe feluri de bunuri sau mai multe piese, acest termen începe în ziua preluării ultimei livrări. Pentru aplicarea dreptului său de a se retrage din contractul de vânzare-cumpărare, consumatorul este obligat să-l notifice pe vânzător în scris legat de faptul că se retrage din contractul de vânzare-cumpărare în conformitate cu dispoziția § 1829 alin. 1 din Codul civil. În această notificare, consumatorul va scrie data și numărul comenzii și numărul de cont pentru returnarea prețului achitat. Retragerea din contractul de vânzare-cumpărare trebuie să fie trimisă în termen de paisprezece zile de la preluarea bunurilor la adresa unității de funcționare a vânzătorului ori la adresa poștei electronice a vânzătorului. Pentru retragerea din contract, consumatorul poate utiliza acest fomular.

3. Prin retragerea din contractul de vânzare-cumpărare potrivit art. V. alin. 2 din termenii și condiții, contractul de vânzare-cumpărare se anulează de la bun început. Consumatorul trebuie să returneze vânzătorului bunurile în termen de paisprezece zile de la retragerea din contract. Dacă consumatorul se retrage din contractul de vânzare-cumpărare, va suporta costurile legate de returnarea bunurilor către vânzător și anume chiar și în cazul, când datorită caracterului său, bunurile nu pot fi returnate în modul obișnuit prin poștă.

4. În caz de retragere din contrcat potrivit art. V. alin. 2 din termenii și condiții, vânzătorul va înapoia mijloacele financiare obținute de la consumator în termen de 14 zile de la retragrea consumatorului din contractul de vânzare-cumpărare, și anume în același mod, în care le-a primit de la consumator. De asemenea, vânzătorul este îndreptățit să înapoieze mijloacele financoare obținute de la consumator deja la returnarea bunurilor de către consumator ori într-un alt mod, dacă consumatorul este de acord cu acest lucru și nu-i intervin costuri suplimentare. Dacă consumatorul se retarge din contractul de vânzare-cumpărare, vânzătorul nu are obligația să înapoieze consumatorului mijloacele financiare acordate înainte ca acesta să-i returneze bunurile sau înainte de a dovedi, că a trimis bunurile către întreprinzător.

5. Dreptul la despăgubirea pagubei intervenite la bunuri,  vânzătorul are dreptul să le scadă unilateral din suma cuvenită cumpărătorului pentru prețul de vânzare.

6. Până la preluarea bunurilor de către cumpărător, vânzătorul are dreptul să se retragă oricând din contractul de vânzare-cumpărare. În acest caz, vânzătorul va înapoia cumpărătorului prețul de vânzare fără tergiversări inutile și anume fără numerar, în contul stabilit de cumpărător.

7. În cazul rezilierii contractului de cumpărare-vânzare, cu plata ramburs, toate costurile suplimentare pentru transfer bancar sunt suportate de către cumpărător. 
 
8. În cazul în care cumpărătorului i-a fost acordat odată cu bunurile și un cadou, contractul de donație dintre vânzător și cumpărător încheiat cu condiția de dezlegare, că în cazul retragerii din contractul de vânzare-cumpărare, contractul de donație își pierde efectele cu privire la acest cadou, iar cumpărătorul este obligat să înapoieze cadoul acordat împreună cu bunurile.

VI. DREPTURILE DECURSE DIN EXECUTAREA VICIOASĂ, REGULAMENTUL PENTRU RECLAMAȚII

1. Drepturile și obligațiile părților contractante cu privire la executarea vicioasă sunt supuse dispozițiilor de obligativitate generală (mai ales dispozițiilor § 1914 - 1925, § 2099 - 2117 și § 2161 - 2174 din Codul civil).

2. Vânzătorul răspunde în fața cumpărătorului de faptul că, la preluare, bunurile nu prezintă vicii. Vânzătorul răspunde în fața cumpărătorului că, în perioada când acesta a preluat bunurile:

 • bunurile au avut proprietățile, pe care părțile le-au convenit, iar în cazul în care lipsește convenția, că bunurile au avut proprietățile, pe care vânzătorul sau producătorul le-au descris sau pe care cumpărătorul le-a așteptat, ținând cont de natura bunurilor și în baza publicității efectuate de aceștia,
 • bunurile sunt adecvate pentru utilizarea în scopul, pe care vânzătorul îl menționează sau pentru care se folosesc aceste bunuri în mod curent,
 • bunurile corespund calității sau mostrei realizate contractate sau modelului, în cazul în care calitatea sau realizarea au fost stabilite după mostra sau modelul convenit,
 • bunurile sunt în cantitatea, măsura sau greutatea corespunzătoare și corespund cerințelor dispozițiilor legale.

3. Dispoziția stipulată în art. VI. alin. 2. din termenii și condiții nu se va aplica la bunurile vândute la un preț mai mic din cauza viciului, pentru care s-a convenit un preț mai mic, la uzura bunurilor produsă de utilizarea curentă, pe care bunurile le-au avut la preluarea de către cumpărător, sau dacă acesta reiese din natura bunului.

4. În cazul în care viciul apare în decurs de șase luni de la data preluării, se consideră că bunul a fost vicios deja la preluare.

5. Cumpărătorul este îndreptățit să-și aplice drepturile decurse din executarea vicioasă în termen de 24 de luni de la preluarea bunurilor la vânzător, la adresa Herní-svět.cz s.r.o., Hanychovská 622/1, 460 07, Liberec 7, Republica Cehă sau la adresa poștei electronice [email protected]. În caz de bunuri second hand, termenul de aplicare al dreptului din executarea vicioasă este de 12 luni de la preluarea bunurilor. Ca și moment al aplicării reclamației se consideră momentul, în care vânzătorul a primit bunurile reclamate de la cumpărător. Vânzătorul va soluționa reclamația cel târziu în termen de 30 de zile de la aplicarea acesteia. 

6.  La aplicarea dreptului decurs din executarea vicioasă, cumpărătorul este obligat să prezinte vânzătorului actul de achiziționare a bunului și să specifice exact viciul produsului. Vânzătorul este obligat să confirme în scris cumpărătorului data aplicării dreptului din executarea vicioasă, viciul reclamat și modul preferat de remediere, dacă cumpărătorul are dreptul la opțiune.

7. În cazul în care bunurile nu au proprietățile stipulate în art. VI. alin. 2 din termenii și condiții, cumpărătorul poate solicita bunuri noi fără vicii numai în cazul în care, datorită caracterului viciului, acest lucru nu este adecvat. Dacă însă viciul se referă numai la o piesă a produsului, cumpărătorul poate solicita înlocuirea acestei piese. Dacă acest lucru nu este posibil, cumpărătorul are dreptul să se retragă din contract. Dacă însă acest lucru nu este adecvat cu privire la caracterul viciului, mai ales dacă viciul poate fi înlăturat fără tergiversări inutile, cumpărătorul are dreptul al remedierea gratuită a viciului.

8. Dacă cumpărătorul nu poate folosi produsul în mod corespunzător pentru apariția repetată a viciului după remediere sau pentru un număr mai mare de vicii, cumpărătorul are dreptul, și în cazul unui viciu remediabil, la livrarea unui produs nou ori la înlocuirea unei piesei a acestuia. În acest caz, cumpărătorul are dreptul să se retragă din contract.

9. În cazul, în care cumpărătorul nu va face uz de una dintre posibilitățile stipulate în art čl. VI. alin. 7. a/sau alin. 8 din termenii și condiții, poate solicita o reducere corespunzătoare. Cumpărătorul are dreptul la reducerea adecvată și în cazul, în care din partea vânzătorului nu-i poate fi livrat un produs nou fără vicii, piesa vicioasă nu poate fi înlocuită, iar produsul nu poate fi remediat, precum și în cazul, în care vânzătorul nu va remedia situația într-o perioadă adecvată sau dacă remedierea ar produce consumatorului probleme considerabile .

10.  Dacă bunul are un viciu, care ține de obligația vânzătorului, sau dacă este vorba de un bun care se vinde la un preț mai mic ca și produs second hand, în locul înlocuirii acestuia, cumpărătorul are dreptul la o reducere adecvată.

11. Cumpărătorul are dreptul la achitarea costurilor rezonabile legate de reclamație numai în cazul, în care reclamația este justificată.

 • În cadrul reclamației, nu se pot soluționa de regulă următoarele probleme:
 • Configurația necorespunzătoare a calculatorului cu privire la cerințele jocului (sunt menționate întotdeauna pe coperta jocului)
 • Probleme cu capacitatea/căderea jocului (vă rugăm să contactați suportul tehnic al distribuitorului jocului)
 • Cheie (CD) invalabilă sau ilizibilă (încercați să contactați suportul tehnic al distribuitorului jocului)
 • Deterioarea produsului în timpul transportului – acestă reclamație trebuie aplicată la preluarea bunului de la societatea de transport (sau nu trebuie preluată deloc)

VII. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Principiile de protecție a datelor cu caracter personal sunt definite pe document individual.

VIII. TRIMITEREA corespondenței

1. Cumpărătorului i se poate trimite corespondența la adresa poștei electronice indicată de cumpărător în comandă.

2.  Vânzătorului i se poate trimite corespondența la adresa poștei electronice [email protected] sau la adresa depozitului Herní-svět.cz s.r.o., Hanychovská 622/1, 460 07, Liberec 7, Republica Cehă.

IX. DISPOZIȚII FINALE

1. Vânzătorul nu are față de consumator obligații decurse din vreun cod de comportament în sensul dispoziției § 1826 alin. 1 lit. e) din Codul civil.

2. Vânzătorul este autorizat să vândă bunuri în baza autorizației de întreprinzător. Controlul autorizației îl face în cadrul competențelor sale, autoritatea aferentă. Supravegherea în domeniul protecției datelor cu caracter personal o face Oficiul pentru protecția datelor cu caracter personal. Inspecția Comercială Cehă exercită printre altele, într-un mod delimitat, supravegherea privind respectarea Legii nr. 634/1992 rep., de protecție a cosumatorului, cu modificările ulterioare.

3. Părțile contractante au convenit că pentru soluționarea oricăror litigii dintre vânzător și cumpărător, competența aparține instanțelor Republicii Cehe. Eventualele litigii dintre dezvoltator și consumator, se pot soluționa și pe cale extrajudiciară. În acest caz, cumpărătorul, care este consumator, poate contacta un subiect de soluționare extrajudiciară a litigiilor, care este Inspecția Comercială Cehăcu sediul Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, a cărei pagină web se află la adresa www.coi.cz. Mai multe informații pentru soluționarea litigiilor dintre  vânzător și cumpărătorul care este consumator, se află pe adresa de internet www.adr.coi.cz.

4.  Dacă relația întemeiată pe contractul de vânzare-cumpărare cuprinde un element internațional (străin), atunci părțile convin că relația se va ghida după dreptul cehesc. Prin aceasta nu sunt afectate drepturile consumatorului decurse din dispozițiile de obligativitate generală.

5. Potrivit legii de evidență a încasărilor, vânzătorul are obligația să emită cumpărătorului un bon de vânzare. Totodată are obligația să înregistreze încasarea intrată la administratorul fiscal online; în caz de cădere tehnică, cel târziu în termen de 48 de ore.

6. În cazul în care una dintre dispozițiile Condițiilor comerciale este sau devine invalabilă sau fără efect, dispoziția invalabilă va fi înlocuită de o dispoziție, al cărei sens să fie cât mai apropiat de dispoziția invalabilă. Prin invalabilitatea sau ineficiența uneia dintre dispoziții, nu este afectată valabilitatea celorlalte dispoziții. 

7. Modificările și completările contractului de vânzare-cumpărare sau a Condițiilor comerciale necesită formă scrisă.

8. Contractul de vânzare-cumpărare inclusiv Termenii și condițiile sunt arhivate de către vânzător în format electronic și nu sunt accesibile.

 
Liberec, data 23.3.2017
 

Categorii găsite


Produse găsite